Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego

Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego 2017

 do 13 czerwca do 1 sierpnia 2016r.

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań
do budżetu na rok 2017

sierpień/wrzesień 2016r.

Weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do głosowania
przez Zespół Opiniujący

od 26 września do 10 października 2016r.

Głosowanie nad propozycjami

do 15 listopada 2016r.

Wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu Miasta