Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego

Opiniowanie projektów

Wykaz biur i wydziałów do opiniowania projektów*

Biuro/Wydział

Potwierdzenie

Biuro Funduszy Zewnętrznych

 

Wydział Finansowy

 

Wydziału Inwestycji

 

Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Kętrzyńskie Centrum Kultury

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

 

Biblioteka Miejska im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” spółka
z o.o.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” spółka z o.o.

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.

 

Kętrzyńskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 

Straż Miejska Miasta Kętrzyna

 

* Powyższa lista ma charakter poglądowy i może ulec poszerzeniu lub zawężeniu w zależności od rodzaju zgłaszanych projektów.