HomeTemplate DetailsPrzykładowe Szacunkowe Koszty
Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego

Przykładowe Szacunkowe Koszty

Przykładowe, szacunkowe koszty dotyczące infrastruktury,
oświetlenia, zieleni i małej architektury

 

remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej)

200 zł                

budowa, remont, wymiana nawierzchni 1m² chodnika

150 zł

ustawienie 1 stojaka rowerowego

600 zł 

budowa 1 miejsca parkingowego

2.500 zł 

zakup progu zwalniającego

200 zł/mb 

budowa schodów

150-250 zł/stopień 

budowa 1 mb ścieżki rowerowej

400 zł 

montaż lustra drogowego wraz ze słupkiem

800 zł 

zakup 1 tablicy z nazwą ulicy

200 zł 

instalacja 1 tablicy informacyjnej 

400 zł/st. 

zakup znaku drogowego wraz ze słupkiem

250 zł/szt

ustawienie latarni parkowej                                                   

5.000 zł              

ustawienie latarni ulicznej

7.000 zł 

założenie trawnika

6-17 zł/m2

wykonanie 1m² obsiania trawą                                                            

15 zł/m2                                         

zakup ławki + montaż

400 zł

zakup kosza na śmieci + montaż                                   

300 zł 

wyłożenie placu zabaw poliuretanem

400-500 zł/m2

Czym jest budżet obywatelski ?

Jest doskonałym narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie
o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. 

glos
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetui budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności– jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władzi mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Budżet obywatelski ma charakter procesu- jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

Go to top