HomeTemplate DetailsO Kętrzyńskim Budżecie Obywatelskim 2017
Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego

O Kętrzyńskim Budżecie Obywatelskim 2017

O Kętrzyńskim Budżecie Obywatelskim 2017

Burmistrz Miasta Kętrzyn informuje, że ruszyła IV edycja Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego i serdecznie zaprasza mieszkańców miasta do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania projektów obywatelskich.

  1. Kwota z budżetu Miasta Kętrzyna na budżet obywatelski wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
  2. Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na:
  • budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej,
  • poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

3. Koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

4. Do zgłaszania projektów uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Kętrzyna, którzy w momencie wypełniania wniosku mają ukończone 16 lat i wniosek ten uzyskał poparcie co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia ukończyli 16 rok życia.
5. Udostępnienie druków:

  • na stronie internetowej
  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11; 11-400 Kętrzyn.

Termin i miejsce zgłaszania projektów - od 13 czerwca 2016r. do 1 sierpnia 2016r. - w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30) lub w wersji elektronicznej: wypełniony w prawidłowy sposób formularz wraz z listą poparcia (skan lub zdjęcia w formacie PDF lub JPG) należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Szczegóły dotyczące kolejnych etapów Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego będą systematycznie publikowane na stronie.

Czym jest budżet obywatelski ?

Jest doskonałym narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie
o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. 

glos
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetui budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności– jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władzi mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Budżet obywatelski ma charakter procesu- jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

Go to top