HomeDokumentyOpiniowanie projektów
Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego

Opiniowanie projektów

Wykaz biur i wydziałów do opiniowania projektów*

Biuro/Wydział

Potwierdzenie

Biuro Funduszy Zewnętrznych

 

Wydział Finansowy

 

Wydziału Inwestycji

 

Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Kętrzyńskie Centrum Kultury

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

 

Biblioteka Miejska im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” spółka
z o.o.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” spółka z o.o.

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.

 

Kętrzyńskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 

Straż Miejska Miasta Kętrzyna

 

* Powyższa lista ma charakter poglądowy i może ulec poszerzeniu lub zawężeniu w zależności od rodzaju zgłaszanych projektów.

Czym jest budżet obywatelski ?

Jest doskonałym narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie
o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. 

glos
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetui budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności– jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władzi mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Budżet obywatelski ma charakter procesu- jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

Go to top