HomeJak złożyć projekt
Błąd
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego

Jak złożyć projekt

Jako mieszkaniec wiesz najlepiej czego potrzeba Twojej okolicy i miastu. Może trzeba wyremontować chodnik na jednej z ulic, stworzyć nowe tereny zielone albo nowy plac zabaw? Być może trzeba rozbudować ofertę spędzania wolnego czasu ? Wymyśl i złóż projekt… to się opłaca!

Jak złożyć projekt?

To bardzo proste – projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Kętrzyna, którzy mają ukończone 16 lat. Wypełniając formularz zgłoszeniowy projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna.  Zgłaszanie pomysłów na wypełnionych formularzach  (wraz z listą poparcia) trwa do 1 sierpnia 2016 do godziny 23.59. Jest więc dużo czasu, by dobrze przygotować swój pomysł.

Na co można przeznaczyć środki?

Pieniądze z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć na propozycje mieszczące się w ramach zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na:

 1. budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej, 
 2. poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

Jak przygotować formularz wniosku?

Projekt składa się na specjalnym formularzu, który możesz pobrać TUTAJ. Otrzymasz go również w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Interesanta, ul.Wojska Polskiego

Pamiętaj, że Twój projekt musi być umiejscowiony na gruntach miejskich, dlatego sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt. Informację taką możesz uzyskać pod nr tel. 89 752-05-45

3. Oprócz lokalizacji, w formularzu projektu należy:

 • opisać w kilku zdaniach cel projektu,
 • opisać co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu oraz wskazać główne działania, które będą podjęte przy realizacji projektu,
 • uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada projekt i uzasadnić oraz wskazać jak rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców,

4. Zgłaszający propozycję zadania określ przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Sprawdź, czy szacunkowa wartość proponowanego projektu nie przekracza kwoty 300.000,00 zł. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, szkice sytuacyjne, plany dołącz je do wniosku.

5. Nie zapomnij podać danych do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).

 

Jak i gdzie złożyć opracowany projekt?

Gotowy formularz wyślij:

 • elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów)
  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn 
 • złóż osobiście w Urzędzie Miasta Kętrzyn w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Czym jest budżet obywatelski ?

Jest doskonałym narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie
o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. 

glos
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetui budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności– jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władzi mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Budżet obywatelski ma charakter procesu- jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

Go to top